1. Chuyên nghiệp

–       Làm việc có kế hoạch, có định hướng, có mục tiêu

–       Làm việc theo đúng quy trình, quy định

–     Làm việc với cảm xúc tích cực. Luôn kiểm soát được cảm xúc trong mọi tình huống

–       Giao tiếp có trọng tâm với đồng nghiệp, đối tác

–       Tác phong gọn gàng, nhanh nhẹn theo tiêu chuẩn

  1.  Nhiệt huyết:

–       Nhận nhiệm vụ khó khăn với thái độ tích cực

–       Hướng đến kết quả công việc theo kế hoạch đã đặt ra

–       Tích cực xây dựng và tham gia các phong trào hoạt động của công ty

–       Luôn luôn đón nhận thử thách mới

–       Trách nhiệm 100%

  1.  Đoàn kết:

–       Chia sẻ kịp thời kiến thức, kinh nghiệm cá nhân với tất cả các đồng nghiệp về các vấn đề trong công việc và cuộc sống

–       Tìm kiếm sự đồng thuận của tập thể trước khi thực hiện mục tiêu chung

–       Đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân

–       Nhìn nhận và khuyến khích phát huy điểm mạnh của cá nhân

  1.  Tôn trọng:

–       Giữ cam kết với tất cả mọi người

–       Luôn lắng nghe và phản hồi một cách linh hoạt

–       Động viên người khác dựa trên sự khác biệt về quan điểm tính cách

  1.  Ham học hỏi:

–       Cởi mở và sẵn sàng đón nhận tất cả ý tưởng của người khác và lựa chọn những điểm phù hợp với tổ chức

–       Chủ động tìm kiếm có mục đích và cập nhật các kiến thức chuyên môn, công nghệ phù hợp

–       Đề xuất nhiều phương án khi giải quyết công việc

–       Chủ động đánh giá năng lực bản thân với cấp trên

–       Ứng dụng hiệu quả kiến thức được học trong công việc hàng ngày