SUMMARY OF IMPLEMENTATION OF IMPROVEMENT QUARTER II / 2018

       Thêm một quý nữa trôi qua với nhiều biến chuyển trong công tác cải tiến tại Công ty CP ĐT Hùng Thắng.  

Qua những thống kê của P.QLCL, trong quý II/2018, toàn Công ty có 44 đề xuất được gửi đến P.QLCL tăng 11 đề xuất so với quý I/2018. Nội dung các đề xuất khá phong phú, trong đó có chủ hai chủ đề nổi bật là Công tác thực hiện hồ sơ công trình tại các BCHCT và ứng dụng các phần mềm hỗ trợ thực hiện công việc (như excel plus, google keep,…). Điều này cho thấy cuộc cách mạng 4.0 đang có những ảnh hưởng tích cực xu hướng cải tiến tại Công ty.

Công tác cải tiến được phát động ngày càng rộng rãi, nhận được nhiều sự quan tâm, đóng góp của tất cả CBCNV trong toàn Công ty. Để có được những cải tiến chất lượng, những cá nhân, nhóm và tập thể đã cùng nhau góp sức tạo nên những cải tiến có giá trị hiệu quả cao, nhiều lợi ích nhất cho Công ty. Cụ thể có 02 đề xuất cải tiến được đề xuất xem xét giá trị làm lợi.

Tổng kết quý II/2018, ghi nhận:

Giải thưởng cá nhân cải tiến xuất sắc quý: Anh Đỗ Duy Vũ – NV IT – P.QLCL

Giải thưởng tập thể cải tiến xuất sắc quý: Phòng Quản lý chất lượng

Khen thưởng khuyến khích các cá nhân có đề xuất cải tiến trong quý 

Với mục đích đẩy mạnh hoạt động cải tiến và thực sự tạo ra hiệu quả, Ban tổng giám đốc đã có những chỉ đạo sát sao, thống nhất thực hiện các biện pháp sau đây trong quý III/2018:

– Tăng cường truyền thông về lợi ích cải tiến tại các BCHCT

– Phát động cải tiến theo chủ đề, mục đích khơi gợi ý tưởng

–  Tăng cường truyền thông cho chỉ huy trưởng các BCHCT

        Hi vọng rằng quý III sẽ thật rực rỡ của ngọn lửa khí thế sản xuất và nhiệt huyết trong công tác cải tiến trên muôn công trình Công ty đang trực tiếp thi công.