MINISTRY OF TRANSPORTATION AGREEMENT FOR RENEWING BOT PROJECT PROJECTS QL38

      Bộ GTVT vừa chấp thuận gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp QL38 đoạn nối QL1 với QL5 qua địa phận tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương theo hình thức hợp đồng BOT.

( ảnh minh họa)
      Cụ thể, đối với các gói thầu xây lắp số 11, 12, 13, 14, 15 trên địa phận tỉnh Bắc Ninh: Gia hạn tiến độ thực hiện đến 31/5/2016. Đối với gói thầu xây lắp số 16, 17 trên địa phận tỉnh Hải Dương: Gia hạn tiến độ thực hiện đến 31/8/2016. Đối với các gói thầu điện chiếu sáng,ATGT, trạm thu phí: Gia hạn tiến độ thực hiện đến 30/9/2016.

      Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 2 chỉ đạo chủ đầu tư làm việc với địa phương để giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về công tác xác định, phân khai, bóc tách khối lượng các hạng mục công việc chậm tiến độ do các nguyên nhân chủ quan, khách quan để xử lý các vấn đề phát sinh do việc kéo dài thời gian thực hiện tuân thủ quy định hiện hành.