Gói thầu: Đoạn từ nút giao với ĐT.305 đến nút giao với QL2C thuộc dự án đường Vành đai 3 trong quy hoạch phát triển giao thông tỉnh Vĩnh Phúc đoạn Yên Lạc – Bình Dương được ký kết giữa Ban quản lý các công trình giao thông – Sở giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc và Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Hùng Thắng và Công ty  TNHH Quang Hưng theo Hợp đồng số: 85/2017/HĐXD ngày 05 tháng 09 năm 2017.

     Gói thầu có chiều dài khoảng 5,5 km, lý trình từ Km 9+500 (điểm đầu giao với ĐT.305 nằm trên địa phận huyện Yên Lạc) đến Km15+69,51 (điểm cuối tuyến giao với QL2C nằm trên địa phận huyện Vĩnh Tường), bao gồm các hạng mục chính:

+ Xử lý nền đất yếu bằng cọc cát

+ Thi công đắp đất nền đường

+ Thi công hệ thống thoát nước dọc và thoát nước ngang

+ Thi công móng mặt đường CPĐD lớp dưới

+ Thi công móng mặt đường CPĐD lớp trên gia cố xi măng 5%

+ Thi công mặt đường BTN C19 và C12.5

+ Thi công dải phân cách

+ Thi công hệ thống phòng hộ: cọc tiêu, tôn lượn sóng, sơn dẻo nhiệt, biển báo …

+ Thi công đèn tín hiệu giao thông

+ Thi công cầu Vân Xuân tại Km 14+400

       Với tổng giá trị của Hợp đồng là: 102 tỷ đồng. Trong đó giá trị của Hùng Thắng thi công là 87,934 tỷ đồng.
Đến thời điểm hiện tại, khối lượng thực tế đã thi công được khoảng 12% với doanh thu: 10,2 tỷ /87,933 tỷ theo tiến độ bàn giao mặt bằng của Chủ đầu tư. Do mặt bằng tiến độ thi công còn vướng nhiều, để đảm bảo tiến độ của Gói thầu theo Hợp đồng là ngày 15 tháng 09 năm 2019 hoàn thành, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của Chủ đầu tư và sự chủ động của Đơn vị thi công khi có mặt bằng để đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

MỘT VÀI HÌNH ẢNH VỀ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI DỰ ÁN


Ban chỉ huy công trường

Xử lý nền đất yếu bằng cọc cát

 

Thi công nền đường đắp K95


Dây chuyền thi công móng mặt đường cấp phối đá dăm lớp dưới