ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN VIỆN KHCN GTVT, TRỞ THÀNH ĐƠN VỊ HẠT NHÂN VỀ KHCN NGÀNH GTVT

     Chiều 30/9, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông chủ trì cuộc họp với các cơ quan, đơn vị liên quan về Đề án sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học và Công nghệ GTVT giai đoạn 2014 – 2020 theo hướng hoạt động hiệu quả, vững chắc, trở thành đơn vị hạt nhân về khoa học công nghệ (KHCN) của ngành GTVT.

     Gần 60 năm xây dựng và phát triển, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT hiện nay là một trong những tổ chức nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đầu ngành GTVT. Hàng năm, Viện chủ trì nghiên cứu thành công nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, và cấp cơ sở. Nhiều kết quả nghiên cứu được ứng dụng đem lại hiệu quả thiết thực. Hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai dịch vụ KHCN của Viện qua các năm có sự tăng trưởng. Viện ngày càng nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm của các đối tác trong, ngoài ngành và ngày càng nhận được nhiều nhiệm vụ có hàm lượng KHCN cao.

PGS.TS Nguyễn Xuân Khang – Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ GTVT
trình bày về Đề án sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động của Viện tại cuộc họp

     PGS.TS Nguyễn Xuân Khang – Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ GTVT cho biết, mục tiêu của Đề án là sắp xếp, đổi mới căn bản, triệt để và toàn diện Viện để đến năm 2020 phát triển theo hướng hoạt động hiệu quả, vững chắc, trở thành đơn vị hạt nhân về KHCN của ngành GTVT trên các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Viện; chủ động đề xuất Bộ GTVT những vấn đề về quản lý, ứng dụng KHCN và chuyển giao công nghệ trong Ngành; phát triển Viện ngang tầm với các Viện nghiên cứu chuyên ngành GTVT tại các nước đang phát triển trong khu vực.

     Cũng theo PGS.TS Nguyễn Xuân Khang, nội dung sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học và Công nghệ GTVT tập trung vào cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động, kiện toàn và phát triển nguồn nhân lực; tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế, tăng cường các hoạt động KHCN, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đồng thời, tăng cường năng lực tài chính, nguồn vốn và tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật .

     “So với cơ cấu tổ chức theo Đề án chuyển đổi được phê duyệt, cũng như cơ cấu tổ chức đã được sắp xếp lại sau 8 năm thực hiện chuyển đổi cơ chế, cơ cấu tổ chức trong Đề án này của Viện được rút gọn từ 19 đầu mối còn 14 đầu mối, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn của Viện như: thí nghiệm kiểm định, quản lý, khai thác, bảo trì, sửa chữa hạ tầng công trình GTVT, thử nghiệm, phát triển vật liệu mới, công nghệ mới… Những lĩnh vực nhỏ lẻ được sắp xếp lại để chuẩn bị về nguồn nhân lực, xây dựng chiến lược phát triển, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để có thể phát triển trong tương lai” – PGS.TS Nguyễn Xuân Khang cho biết.

Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sửa chữa tăng cường kết cấu công trình cầu

     PGS.TS Hoàng Hà – Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ cho rằng, việc sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học và Công nghệ GTVT là rất cần thiết, nâng cao vai trò của Viện, đặc biệt là tổ chức bộ máy, vai trò lãnh đạo của Ban Lãnh đạo Viện, các phòng quản lý nghiệp vụ; cùng với đó thực hiện tốt nhiệm vụ chính là áp dụng các công nghệ mới vào các công trình giao thông và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn.

     Để đáp ứng yêu cầu phát triển KHCN ngành GTVT giai đoạn từ nay đến năm 2020, PGS.TS Hoàng Hà cũng đã đề nghị Viện Khoa học và Công nghệ GTVT rà soát, bổ sung nội dung liên quan vào Đề án, trong đó bổ sung các nội dung liên quan đến công tác nghiên cứu ứng dụng về tổ chức giao thông và hệ thống ITS điều khiển giao thông, nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới trong thiết kế, thi công, sửa chữa, cải tạo, khôi phục, thí nghiệm, kiểm định, đánh giá chất lượng trong lĩnh vực đường bộ, đường sân bay, cầu, hầm, cảng, đường thủy, đường sắt…

     Đánh giá cao sự nỗ lực của Viện Khoa học và Công nghệ GTVT trong việc xây dựng Đề án sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động của Viện, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông khẳng định việc đổi mới toàn diện và triệt để tổ chức và hoạt động của Viện là hết sức cần thiết, đánh giá lại thực trạng tổ chức và hoạt động của Viện, đưa ra những tồn tại, bất cập cũng như có những giải pháp phù hợp để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

     Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho rằng, mặc dù Viện đã có nhiều cố gắng, tuy nhiên Đề án cần được bố cục lại, trong đó nghiên cứu, nêu rõ những hạn chế, cách thực hiện các biện pháp đổi mới; hiện trạng cần đánh giá các nội dung phù hợp nhiệm vụ của Viện, hoạt động của ngành GTVT, chiến lược phát triển GTVT; bên cạnh đó, xác định rõ mục tiêu, vai trò đầu tàu về KHCN, quan điểm đổi mới toàn diện để phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển KHCN của ngành GTVT, của Quốc gia; đồng thời đổi mới từng lĩnh vực, nhiệm vụ trọng tâm, đổi mới phải luôn gắn kết với sản xuất và phải có những giải pháp cụ thể