HÙNG THẮNG, CON ĐƯỜNG SỰ NGHIỆP

Vị trí: Hùng Thắng luôn ghi nhận tầm quan trọng của mỗi thành viên và tạo môi trường khuyến khích sự phát triển và thành công của mọi cá nhân. Tại đây, mỗi thành viên của Hùng Thắng đều có thể phát huy tối đa năng lực bản thân và phát triển các kỹ năng làm v

Mô tả: Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, Công ty CPĐT Hùng Thắng đang tìm kiếm những ứng viên tiềm năng bổ sung vào nguồn nhân lực để thực hiện các dự án đang triển khai trên phạm vi cả nước: Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Sơn La, Quảng Bình, ….

1.      PHÓ PHÒNG THỊ TRƯỜNG

Mô tả công việc

–  Cung cấp thông tin về thị trường, khách hàng để hỗ trợ thông tin cho hội đồng quản trị

–  Tham gia xây dựng chiến lược, lập và thực hiện kế hoạch

–  Nghiên cứu thị trường, xây dựng thương hiệu, quản lý truyền thông

–  Bán hàng (dự thầu), thực hiện đấu thầu

–  Bàn giao dự án

–  Quản lý chất lượng , xây dựng và cải tiến quy trình nghiệp vụ

Yêu cầu

Trình độ học vấn tối thiểu: Đại học

Chuyên môn: Xây dựng, Kinh tế

Kiến thức:

–  Thị trường và nhu cầu nghành

–  Chế độ chính sách liên quan đến lĩnh vực  xây dựng , giao thông

–  Hiểu biết về công ty (văn hóa, sản phẩm, thị trường)

Kỹ năng chuyên môn

–  Kỹ năng lập kế hoạch

–  Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề

–  Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục

–  Kỹ năng thuyết trình

–  Kỹ năng quản lý thời gian

–  Kỹ năng phân tích

–  Kỹ năng làm việc nhóm

–  Kỹ năng sử dụng máy tính văn phòng

–  Kỹ năng quản lý rủi ro

Kỹ năng bổ trợ

–  Kỹ năng sử dụng máy tính văn phòng

–  Kỹ năng giao tiếp

–  Kỹ năng quản lý thời gian

–  Kỹ năng quản lý rủi ro

–  Kỹ năng làm việc nhóm

–  Tiếng Anh: điền biểu mẫu

Kinh nghiệm: 1 năm

2.      NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH
Mô tả công việc:

–  Hỗ trợ hậu cần phục vụ họp cổ đông

–   Tiếp nhận yêu cầu của cổ đông qua thư từ, điện thoại và chuyển tới đơn vị liên quan

–  Thực hiện công tác văn văn thư lưu trữ, quản lý công văn đi và đến, hậu cần tổ chức các sự kiện marketing và sự kiện khác sinh hoạt công ty

–   Thực hiện chuyển giao tài liệu

–   Thực hiện và tổng hợp chấm công các đơn vị, tổ chức ăn trưa cho cán bộ nhân viên văn phòng

–   Thực hiện công tác lễ tân, đón tiếp khách

–   Lập danh sách trang thiết bị, dụng cụ văn phòng

–  Theo dõi tình trạng các trang thiết bị, dụng cụ; làm hợp đồng bảo dưỡng, gọi dịch vụ sửa chữa, đề nghị thay thế, làm thủ tục mua mới khi cần thiế

–  Tham gia kiểm kê trang thiết bị, dụng cụ hàng năm

–  Quản lý trang thiết bị dụng cụ văn phòng

–   Quản lý cơ sở vật chất văn phòng công ty, bảo hành, bảo trì, sửa chữa khi cần thiết, tham gia công tác kiểm kê tài sản cố định của công ty hàng năm

–  Thực hiện quản lý văn phòng, đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường văn phòng công ty

–  Hậu cần, photo in ấn và chuyển hồ sơ nhân sự, hồ sơ thầu phục vụ công tác đấu thầu

–  Thực hiện duy trì thông báo trên bảng tin, chuyển thông tin qua đường thư tín

–  Thực hiện viết quy trình, văn bản hệ thống  quản lý chất lượng liên quan của Phòng Nhân sự theo yêu câu của trưởng phòng

–  Tham gia thực hiện hệ thống quy trình văn bản liên quan tới hệ thống  quản lý chất lượng  tại Phòng

–   Hướng dẫn quy trình liên quan của Phòng Nhân sự cho các đơn vị khác theo yêu cầu của trưởng phòng

–  Tham gia công tác cải tiến liên tục tại phòng

–  Các nhiệm vụ khác khi được cấp trên phân công

Yêu cầu
Trình độ học vấn tối thiểu: Cao đẳng
Chuyên môn: Hành chính, văn thư lưu trữ, lễ tân, kinh tế
Kiến thức:

–  Hiểu biết về công ty (cơ cấu, sản phẩm, thị trường…)

–  Quy định quản lý và sử dụng con dấu

–  Quy định về lưu trữ

–  Quản trị  Hành chính, lễ tân
Kỹ năng chuyên môn

–  Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại

–  Kỹ năng sử dụng thiết bị tổng đài
Kỹ năng bổ trợ

–   Kỹ năng sử dụng máy tính văn phòng

–   Kỹ năng quản lý thời gian

–  Kỹ năng làm việc nhóm

–  Kỹ năng xây dựng và phát triển quan hệ

–  Tiếng Anh: điền biểu mẫu
Thái độ

–  Hợp tác

–  Trung thực

–  Chủ động

–  Kiên nhẫn

Kinh nghiệm : 01 năm tại vị trí tương đương

3.  Trưởng Phòng Hành Chính

Mô tả công việc

– Lập kế hoạch họp cổ đông
– Tham mưu về cơ cấu tổ chức và chính sách lương
– Tham gia xử lý các yêu cầu của cổ đông
– Chủ trì việc hoạch định chiến lược nhân sự và lập kế hoạch nhân sự hàng năm
– Chỉ đạo việc cập nhật số liệu nhân sự của toàn thể nhân viên trong công ty
‘- Lập báo cáo tình hình nhân sự thường kỳ, phân tích số liệu và đưa ra đề xuất
– Cung cấp các hồ sơ nhân sự cho các phòng ban khi có yêu cầu
– Xây dựng chính sách quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo đãi ngộ, thăng tiến và thay thế nhân sự của Công ty dựa trên chiến lược kinh doanh của công ty
– Xây dựng kế hoạch thăng tiến, lộ trình công danh trong công ty
– Thiết kế và phát triển cơ cấu tổ chức
– Tuyển dụng và bố trí nhân sự
– Đào tạo Phát triển nhân sự
– Quản lý thực hiện công việc
– Quan hệ lao động
– Thiết kế và tổ chức thực hiện các chương trình phát triển văn hóa doanh nghiệp
– Tham gia giám sát thực hiện chăm sóc sức khỏe và an toàn vệ sinh lao động tại công trường; tổ chức thực hiện tại công ty
– Lập kế hoạch nhân sự theo kế hoạch dự án
– Đối ngoại chính quyền, công tác xã hội
– Chủ trì nội dung thông tin truyền thông công bố nội bộ và bên ngoài
– Tư vấn cho Ban giám đốc về các nội dung liên quan đến quan hệ lao động
– Chủ trì tổ chức phân công và xây dựng hệ thống quy trình, văn bản hệ thống quản lý chất lượng  của Phòng hành chính nhân sự
– Chủ trì triển khai hệ thống quy trình văn bản liên quan tới hệ thống quản lý chất lượng  tại Phòng
– Hướng dẫn thực hiện quy trình cho các nhân viên trong phòng và cho các đơn vị khác với các quy trình tác nghiệp của phòng
Các nhiệm vụ khác khi được cấp trên phân công

Yêu cầu công việc

Trình độ học vấn tối thiểu: đại học
Chuyên môn:  Luật, quản trị nhân sự, Kinh tế, quản trị kinh doanh
Kiến thức:
– Luật lao động, BHXH, BHYT
– Hiểu biết về công ty (cơ cấu, sản phẩm, thị trường…)
– Kỹ năng chuyên môn
– Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện
– Kỹ năng quản lý kết quả công việc
– Kỹ năng phát triển nhân viên
– Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề
– Kỹ năng đàm phán
– Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục
– Kỹ năng thuyết trình
– Kỹ năng bổ trợ
– Kỹ năng sử dụng máy tính văn phòng
– Kỹ năng quản lý thời gian
– Kỹ năng quản lý thay đổi
– Kỹ năng phân tích
– Kỹ năng làm việc nhóm
– Kỹ năng quản lý rủi ro
– Kỹ năng xây dựng và phát triển quan hệ
– Tiếng Anh thành thạo, tương đương trình độ …
Thái độ
– Hợp tác
– Công bằng
– Trung thực
– Chủ động sáng tạo
– Tự tin
– Kiên nhẫn

Các Ứng viên quan tâm đến vị trí tuyển dụng vui lòng hoàn thiện hồ sơ bao gồm:

–  Đơn xin việc (viết tay);

–  Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương;

–  Bản sao CMND;

–  Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ, bảng điểm;

–   Giấy khám sức khỏe (không quá 6 tháng);

–  2 ảnh 4×6 và các giấy tờ khác xác nhận khả năng chuyên môn.

–  CV

Sau khi nhận  hồ sơ của ứng viên, Công ty sẽ tổ chức phỏng vấn đối với những hồ sơ đạt yêu cầu (Ưu tiên hồ sơ nộp sớm).

–  Mọi chi tiết xin liên hệ:

–  Phòng Hành chính Nhân sự – Công ty cổ phần đầu tư Hùng Thắng

–  Địa chỉ: Phòng 823, CT5, KĐT Mỹ Đình – Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

–  Điện thoại: (84-4) 37877489 số máy lẻ 104
–  Email: tuyendung@hungthang.com.vn hoặc tuyendung.hungthang@gmail.com