TUYỂN DỤNG THÁNG 4.2018

Để đáp ứng nhân sự cho các dự án đang triển khai và các dự án mới, Công ty CPĐT Hùng Thắng cần tuyển các vị trí sau:

MÔ TẢ CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

1. NHÂN VIÊN THẦU
Số lượng: 01 người
Địa điểm: Phòng Tiếp thị Đấu thầu

2. NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT CÔNG TRƯỜNG
Số lượng: 01 người
Địa điểm: Phòng Quản lý thi công

3. CHUYÊN VIÊN ĐẦU TƯ
Số lượng: 02 người
Địa điểm: Phòng Phát triển dự án đầu tư

4. CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH
Số lượng: 01 người
Địa điểm: Phòng Tài chính kế toán

5. CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ DỰ ÁN
Số lượng: 01 người
Địa điểm: Dự án xăng Dầu, Tam Nông, Phú Thọ

6. BẢO VỆ
Số lượng: 02 người
Địa điểm: Công trường Vân Đồn – Quảng Ninh

Liên hệ: Ms Thanh  (0979503621)
Nộp hồ sơ qua mail: tuyendung@hungthang.com.vn