“Thỏa mãn các nhu cầu về hạ tầng giao thông cho sự phát triển của xã hội”

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Trong theo đuổi sứ mệnh: “Thỏa mãn các nhu cầu về hạ tầng giao thông cho sự phát triển của xã hội” Công ty Cổ phần Đầu tư Hùng Thắng cam kết: “Khẳng định uy tín – Dẫn đầu chất lượng Minh bạch quản trị Đổi mới & sáng tạo – Học hỏi & phát triển Chinh phục thử thách – Cải tiến liên tục”

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Đã ký)