Tầm Nhìn:

Hùng Thắng trở thành một trong 10 tổng thầu thi công xây dựng lớn nhất Việt Nam, đồng thời là nhà đầu tư chuyênnghiệp, hiệu quả nhất trong lĩnh vực hạ tầng giao thông.

Sứ Mệnh:

Cam kết  cung cấp cho cộng đồng các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng vượt trội, thân thiện môi trường bằng chính sức sáng tạo và nhiệt huyết của con người Hùng Thắng, là động lực phát triển cho các thế hệ nối tiếp.