Đoạn văn đã được sửa lại:

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 đoạn từ cầu Quán Toan đến cầu Nghìn (Hải Phòng)

 • Tuyến đường:

  • Điểm đầu: Km25+500 trên Quốc lộ 10 (cuối cầu Quán Toan, đoạn giao cắt với Quốc lộ 5)
  • Điểm cuối: Km58+200 trên Quốc lộ 10 (đoạn đường dẫn vào đầu cầu Nghìn vượt sông Hóa, ranh giới giữa thành phố Hải Phòng và tỉnh Thái Bình)
  • Chiều dài: Hơn 30km
  • Quy mô: 4 làn xe
  • Tốc độ thiết kế:
   • Đoạn ngoài đô thị: 80km/giờ
   • Đoạn qua đô thị và khu đông dân cư: 60km/giờ
 • Tổng mức đầu tư: Hơn 2.800 tỷ đồng

 • Nhà đầu tư: Công ty CP Tasco

 • Hình thức đầu tư: BOT (Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao)

 • Nhà thầu thi công:

  • Công ty cổ phần đầu tư Hùng Thắng: Thi công đoạn Km25+500 – Km36+900 và Km38+900 – Km58+200
  • Giá trị hợp đồng: 342 tỷ đồng
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng

Thời gian khởi công: Tháng 5/2015 Thời gian hoàn thành: Tháng 3/2018

Một số hình ảnh dự án: