Gói thầu số 9: Thi công xây dựng đoạn Km 641+000 -:- Km 649+700 huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình thuộc Dự ánĐầu tư xây dựng mở rộng công trình Quốc lộ 1 đoạn Km587+00-Km 597+549, đoạn Km605+00-Km617+00 & đoạn Km641+00-Km649+700 do Ban Quản lý dự án 6 – Bộ Giao thông vận tải làm Chủ đầu tư và được ký kết theo Hợp đồng số: 09/2013/HĐG9 – Quảng Bình ngày 21 tháng 09 năm 2013.

Quy mô, cấp hạng của Gói thầu: Theo tiêu chuẩn cấp III đường đồng bằng, tốc độ 80km/h với các thông số kỹ thuật chính như sau:

+ Bề rộng nền đường : Bn= 20.50m

+ Bề rộng 4 làn xe cơ giới : Bcg= 4×3.5= 14.0m

+ Bề rộng giải phân cách cứng và giải an toàn : Bgpc= 0.5+0.5+0.5= 1.5m

+ Bề rộng 2 làn xe thô sơ  : Bts= 2×2= 4.0m

+ Bề rộng rãnh đan và bó vỉa  : Bđr= 2×0.5= 1.0m.

+ Dốc ngang mặt đường  : 2% ÷ 6%

+ Hai bên xây dựng hệ thống thoát nước dọc, chiều rộng bố trí rãnh: Br= 0.9m.

Giải pháp thiết kế áo đường: Kết cấu áo đường theo thứ tự  tử trên xuống như sau:

+ Lớp bê tông nhựa chặt 12.5 dày 6cm.

+ Tưới nhựa dính bám 0.5kg/m2.

+ Lớp bê tông nhựa chặt 19 dày 7cm.

+ Tưới nhựa thấm bám 1.0kg/m2.

+ Lớp cấp phối đá dăm loại I dày 30cm.

+ Lớp cấp phối đá dăm loại II dày 45cm.

+ Đầm chặt K> 100 lớp đất trên cùng của nền đường dày 30cm để đạt E0> 40MPa.

Với tổng giá trị của Hợp đồng là: 188 tỷ đồng.

MỘT VÀI HÌNH ẢNH TRIỂN KHAI THI CÔNG DỰ ÁN: 

 

CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH

 

MỘT VÀI HÌNH ẢNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH

 


Dự án được hoàn thành và đưa vào sử dụng ngày 07 tháng 06 năm 2015 góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên tuyến QL1; phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong khu vực Quảng Bình, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển GTVT giai đoạn 2011-2020.