Dự án Khu nghỉ dưỡng suối khoáng Onsen Quang Hanh đã được phê duyệt tại Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Quy mô đầu tư xây dựng dự án gồm 3 khu:

+ Khu 1: Khu du lịch khoáng nóng cao cấp phục vụ người dân 43,6ha

+ Khu 2: Khu nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp giáp Vịnh Hạ Long 536,4ha

+ Khu 3: Khai thác bảo tồn cảnh quan 150ha

Giai đoạn 1 đến hết 2019 triển khai Khu 1, giai đoạn 2 đến hết 2021 triển khai Khu 2 và 3.

Vị trí dự án: Phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả

Tổng vốn đầu tư: 3500 tỷ

Chủ đầu tư dự án: Công ty TNHH Mặt Trời Cẩm Phả – Tập đoàn SunGroup

Để triển khai dự án, Chủ đầu tư đã ký kết với Công ty Cổ phần Đầu tư Hùng Thắng  qua các Hợp đồng số 215/2018/HĐ/OIC-ĐTHT ngày 01 tháng 08 năm 2018 và Hợp đồng số 367/2018/HĐ/OIC-ĐTHT ngày 19 tháng 09 năm 2018.

MỘT VÀI HÌNH ẢNH TRIỂN KHAI THI CÔNG TẠI DỰ ÁN

Công tác thi công ép cọc dự án

Thi công vào tháng “ngâu” nên gặp rất nhiều khó khăn

Vượt qua khó khăn về thời tiết, dự án đang chạy đúng tiến độ đề ra