Dự án Nhà ở thấp tầng xây thô LK24; LK25 khu B3 – Giai đoạn II, Khu đô thị mới Vân Canh, Hoài Đức, hà Nội đã được phê duyệt tại Quyết định số 193/QĐ-Tasco ngày 28/08/2018.

Dự án được ký kết giữa Công ty Cổ phần Tasco và Công ty Cổ phần Đầu tư Hùng Thắng theo Hợp đồng số 89/2017/HĐXD-Tasco ngày 25 tháng 10 năm 2017.

Hình ảnh Ban điều hành dự án đặt tại cổng ra vào

Quy mô xây dựng:

+ Diện tích quy hoạch                     : 10.400 m2

+ Diện tích xây dựng                       : 7.400 m2

+ Diện tích sàn                                 : 29.700  m2

+ Tổng sô căn                                   : 80 căn

+ Tầng cao trung bình                     : 4 tầng

+ Số ô đất                                          : 95

Giá trị hợp đồng đã ký là: 100 tỷ

MỘT VÀI HÌNH ẢNH TRIỂN KHAI THI CÔNG TẠI DỰ ÁN

CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬT TƯ VÀ ĐẢM BẢO ATLĐ – VSMT